Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 368
Yaşar Nuri Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

-˜Ayetlerden süngü yapmak'

25.01.2015

Bir okuyucumun ifadesinden aldım bugünkü başlığı. Çok sevdim bu ifadeyi. Benim mücale-mindelemin hem yöntemini hem de biricik silahını tam isabet tanıtıyor. Bu tabiri kullanma ba-siretini gösteren iletinin tamamını okuyalım.Lütfiye Bahar Karakuş New York'tan yazıyor:"Sizi tarif edecek kelime bulamıy...

Firavunluk psikozu üstüne müthiş mektuplar

22.01.2015

Odhan Yüksel yazıyor: "Son günlerde özellikle üstünde durduğunuz -˜firavun' kavramında vurguladığınız sosyolojik bağlantılar (Firavun-Karun-Haman  ilişkisi gibi) ufuk açan, muhteşem analizler. Kur'an'da Hz. Musa'nın hayatının bu kadar derinle-mesine işlenmesinin en önemli sebebi, kanımca o...

Firavunlukta beterin beteri

20.01.2015

Kur'an bize gösterdi ki, bilinen firavunlardan daha kötü ve şerir firavunlar da olabilir. Bu ikinciler, çevrelerinde bir tane olsun uyarıcı barındırmayan, yaşatmayan firavunlardır. Tarih ve zaman da bize gösterdi ki, bu ikincilerden de şerir firavunlar çıkacaktır. Biz bunlara -˜beterin beteri f...

Temiz vicdanlar böyle görüyor

18.01.2015

Balıkesir'den İsa Can yazıyor: "Son günlerde bir yandan Maun Sarayı'nın icraatı ile Diyanet denen kurumun Maun harca-malarını izlerken bir yandan da -˜Ebuzer' adlı kitabınızı okuyorum. Bu bir tesadüf mü yoksa ilahî bir piyeste kıyametin gelişinin haberini mi izliyoruz?" "Bir -˜Molla Kasım ...

Firavun zulmünden de beter!

15.01.2015

Firavun; zulmün, dehşetin, hakları çiğnemenin, gücü hakkın göstergesi bilmenin sembolüdür. Ama zaman göstermiştir ki, insanlık tarihinde firavun zulmünden daha beter bir zulüm süreci de olabilir. Nasıl mı? Kur'an bize, o mucize kelam güzelliğiyle bildiriyor ki, Firavun'un sarayında hakkı ve ada...

Firavunluk psikozunun temel belirtileri (2)

13.01.2015

Başkalarının Malından Azgınca Harcama Yapmak: Bunun Kur'an dilindeki adı israftır. Bu azgın harcamayı yapana müsrif denir. Kur'an, bütün zalim yöneticilerin aynı zamanda birer müsrif (yani başkalarının alın terinden kudurmuşca-sına harcama yapan kişi) olduğunu bildiriyor."Firavun, o toprakta ge...

Firavunluk psikozunun temel belirtileri (1)

11.01.2015

Hakkın Güçte Olduğuna İnanmak:Hakkın güçte olduğuna inanmak, firavun despotların temel özelliklerindendir. Kur'an bu gerçeğe dikkat çekerken hakkı güçte görmenin sembolü Firavun'u konuşturuyor:"Firavun, toplumu içinde haykırıp şöyle dedi: -˜Ey toplumum! Mısır'ın mülk ve yönetimi be-nim değil mi? İşt...

Dikta yönetimlerinin Fravunluk psikozu

08.01.2015

Yakında çıkacak olan -˜Firavun' adlı kitabımın en hayatî bölümlerinden biri de -˜Firavunluk Piskozu' bölümüdür. Bu bölümün çok kısa bir özetini bu köşeye aktarmak istiyorum.Psikoz tabiri, kişiliğin bütünlük ve tutarlılığını tahrip eden ruhsal bozukluklar için kullanılır. Psikozlar genellikle toplums...

-˜Sadomazoşist' çark nasıl işler?

06.01.2015

Krallık-padişahlık sistemlerindeki sözde -˜halk sevgisi' -˜sadomazoşist' bir ilişkinin dışavuru-mudur. Firavun-sadistler muhtaç-sürüngenlere duyulan tatmin hissine, -˜halka şefkat ve merha-met' yaftası yapıştırırlar. Bu sözde şefkate, Fransız yazar Balzac tarafından yakıştırılan -˜seve-cen sadizm' s...

-˜Mazoşist sapıklık' ve bir Kur'an mucizesi

04.01.2015

Mazoşizm; başkaları, özellikle despotlar tarafından ezilip horlanmaktan zevk alanların ruh hallerini ifade eden bir psikoloji terimidir. Bu ruh haline yakalanmaya -˜mazoşist sapıklık' (masochistic perversion) denir. Bireyler gibi kitleler de mazoşist sapıklığa tutulmuş olabilirler. Despotik ida...

Arena'da bahsettiğimiz tez

01.01.2015

Kerem Türer yazıyor:"Uğur Dündar'ın Halk Arenası'nda, dinciliğin antitezinin ortaya koyulması gerektiğinden bahsederken aslında bu belanın sadece bu ülke tarihinin değil bütün dünya tarihinin en ciddiye alınması gereken belası olduğu uyarısında bulunuyordunuz. Aslında  yokluğa mahkûm oluruz diy...

Arena'daki söylemim üstüne (2)

30.12.2014

Adnan Toraman Almanya'dan yazıyor:"Halk Arenası'nda fikirlerinizden yine faydalandık. Orada bulunan konuşmacılar ve dinleyi-ciler, hayal dünyasında yaşamaktalar. Bu tür program ve katılımcıların, bugünün memleket sorunlarına çözüm getirecek tezler üretme kapasiteleri yok.""Oturumlarını, AKP'ye veya ...

Arena'daki söylemim üstüne (1)

28.12.2014

25 Aralık 2014 tarihli Halk Arenası programıyla ilgili gelen onlarca iletinin birer felsefî metin kadar kıymetli olanlarını vermekle yetineceğim. Anlaşılan o ki, ümitlerimizin diri kalmasını gerektirecek şuur zemini, yaşamaktadır. Cumhuriyetçilik ve Atatürkçülüğü rozet ve heykel imalatındaki yo...

Paralel zulüm güçleri ve ezilenler

25.12.2014

Kur'an, paralel zulüm güçleri karşısında Tanrı'nın desteğini alabilecek tek kuvvet görüyor: Ezilip horlananlar. Allah bu ezilip horlananların yanında olacaktır. Yeter ki bu ezilip horla-nanlar, gerçekten mazlum olsunlar. Yani yeter ki adam olsunlar. Şu beyyineye bakın:"Biz istiyoruz ki, yeryüzünde e...

Kur'an penceresinden paralel zulüm güçleri (2)

23.12.2014

Paralel zulüm güçlerinin başı olan Firavun, Musa'nın tanrısını (gerçek dini) alt etmek için, güdümdeki din gücünün başı olan din baronu Hâman'dan yardım istiyor. Yani halkın Allah ile aldatılmasında, siyasal gücün takviyesinde sahte dinin araç yapılmasını istiyor. Musa'yı, yani gerçek dini temsil ed...

Kur'an penceresinden paralel zulüm güçleri (1)

21.12.2014

Türkiye'de son on yıl boyu sergilenen tarihsel zulümlerin failleri olarak 2013 yılında deşifre edilen -˜paralel yapılar'ın veya -˜paralel güçler'in prototipleri, Kur'an tarafından asırlar önce mucize bir tespitle insanlığın önüne konmuştur. Kur'an'ın zulmün öncüleri olarak tanıttığı -˜paralel z...

-˜Cihanın sırtında yük olan kitle'

18.12.2014

Çağımızın en büyük İslam düşünürü kabul edilen Pakistanlı Muhammed İkbal 1920'lerde şunu söylüyordu: "Bugünkü Müslüman âlemi, cihanın sırtında bir yük durumuna gelmiştir." Yaşadığımız günlerde ise bu kitle dünyanın sırtında sadece yük değil, dünyanın başına bela olmaktadır. Her gün bu -˜Yük'ün ...

Takva ruhu Papa'da mı, Diyanet Reisi'nde mi?

16.12.2014

Pazar günkü yazımda, aynı soruyu, Maun Sarayı sakini RTE ve Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ile mukayeseli biçimde sormuştum. Ve Jose Mujica'nın Ebu Zer iman ve şahsiyetine Maun Sarayı sakininden çok daha yakın olduğunu göstermiştim. Şimdi çok daha vahim bir durum çıktı ortaya: Bu kez, başın...

Ebu Zer ruhlu bir devlet başkanı

14.12.2014

Dünya bu. Bir yanda nüfus kâğıdıyla -˜gayrimüslim', ruhu ve kişiliğiyle Ebu Zer gibi Müslü-man devlet başkanları, öte yanda resmî kimliğiyle -˜müslim', ruhu ve şahsiyetiyle firavun dev-let başkanları. Hangisi Hz. Muhammed'e daha yakın? Aşağıda sözlerini aktaracağım Uruguay Devlet Başkanı Jose M...

Ben de sizin yüreğinizden öperim!

11.12.2014

-‹Yaşlarını bilmediğim için öyle söyledim. Yaşları uygunsa ellerinden de öperim. Onlar, kırk yıllık çile pahasına vücuda gelmesini sağladığım ve -˜Kur'an mümini nesil' diye andığım -˜altın nesil'in seçkin idrakleri. Mektuplarını okuyunca siz de o kanıya varacaksınız.Miraç Cem Yardımedici yazıyor:"Cu...

Yaşar Nuri Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.