Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Uğur Dündar

Uğur Dündar

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 516
Uğur Dündar TÜM KÖŞE YAZILARI

Sivil darbe günlerinde CHP nereye koşuyor?

27.08.2014

Ana­ya­sa­'yı ko­ru­mak­la gö­rev­li olan Cum­hur­baş­ka­nı ana­ya­sa­yı çiğ­ner­se ne olur?He­men söy­le­ye­yim, dar­be olur!Ni­te­kim ol­du da!Tür­ki­ye bir sü­re­dir "tek ada­m"­ın, ya­sal ol­sun ol­ma­sın her şe­ye ka­rar ve­re­bil­di­ği, ana­ya­sal re­ji­min yok hük­mün­de sayıldığı si­vil dar­...

Sultan... Şehzade... Müjdat Gezen de Bakırköy'de!..

24.08.2014

Sev­gi­li okur­la­rım,Şeh­za­de Bi­lal Er­do­ğan is­te­di, ba­kan­lık ha­re­ke­te geç­ti ve ül­ke­de Mil­li Eği­tim di­ye bir şey kal­ma­dı.Li­se­le­re yer­leş­tir­me sı­nav­la­rı­nın so­nuç­la­rı, eği­ti­min bü­yük öl­çü­de imam ha­tip­leş­ti­ril­di­ği­ni or­ta­ya çı­kar­dı.Ar­tık bir ai­le, ço­cu­...

Sultan ve sadrazam...

23.08.2014

Sevgili okurlarım, akıllara durgunluk veren olaylar yaşıyoruz.Ülke resmen "tek adam"ın her şeye karar verdiği, yasal olsun olmasın her istediğini yaptırdığı, diktatoryal bir yönetime doğru hızla savruluyor.Önceki gün, milyonlarca televizyon seyircisinin gözü önünde olup bitenleri sizler de şaşkınlık...

Yeniden Osmanlı'nın ilk büyük töreni mi?

22.08.2014

Sevgili okurlarım,Anayasa'yı çiğnedi.Ülkedeki hukuk düzenini altüst etti.Bunlar da yetmedi, sıra devlet gelenek ve teamüllerini yerle bir etmeye geldi.Bilmem haberiniz var mı?Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenini, monarşilerin ve tek adam yönetimlerinin egemen old...

Davutoğlu başbakan, Türkiye şampiyon!..

21.08.2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya'da verdiği veda resepsiyonunda, yeni başbakanın Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladı.Başbakan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresini oluşturanlardan "Bizim cenaha yeni girenler" diyerek söz eden Gül, "Epeyce saygısızlıklarını gördüm" dedi.Kırgınlığını gi...

Resmi açılışı Sayın Apo yapar!..

20.08.2014

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içine düşürüldüğü hazin duruma bakar mısınız?Terör örgütü Kandil'de, Gabar Dağı'nda değil, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde şehitlik inşa etti, devlet seyretti!Bu da yetmedi.PKK, 1984 yılındaki ilk terör saldırısında er Süleyman Aydın'ı şehit eden Mahsum Korkmaz'...

Bilal Erdoğan'a yaklaşanı vurun!

17.08.2014

Tayyip Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi.Ancak halkın seçtiği Cumhurbaşkanı, halkın seçtiği Başbakan ve AKP Genel Başkanı'nın aynı kişi olması, dünyada beklenenin aksine, olumsuz etki yaptı.Önemli demokratik ülke liderlerinden, hatta Arap aleminden coşkulu tebrik mesajları gelmedi. Hatta bazı ...

"Başbakan kim olsun?"

16.08.2014

"Valla benim içimden geçen isim, Bilal... Birincisi, devlette devamlılık esastır, devlet dediğin babadan oğula'dır.İkincisi, hiç unutmam, 2005 senesinde Brüksel'deki NATO zirvesinde, ABD Başkanı Bush, İngiltere Başbakanı Blair ve bunun babası bir araya gelmişti, Bush parmağıyla bunu gösterip "çalışı...

Uğur Dündar adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.