Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 88
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

Eniştemiz: Latin Amerikalı Gabo

20.04.2014

Amerika kıtasını Kristof Kolomb keşfetti. Gittiği bile kesin olmayan Amerigo Vespucci'nin adı kıtaya verildi. Kolomb'un hiç ayak basmadığı ülkeye ise Kolomb ismi verildi: Kolombiya! Ve 20'nci yüzyılın en büyük Latin Amerikalı/Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'i dokuz yaşında okuduğu bir Doğu ...

Binnaz Ana

18.04.2014

Tespit 1) 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ilk genel seçimler 6 Kasım 1983'te yapıldı. Danışma Meclisi, seçimden 5 gün önce 1 Kasım 1983'te iki kanun çıkardı: MİT Kanunu ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu.Son dakikada yapılan yasalarla devlet, sivil değişime karşı kendini koruma altına aldı!Örne...

Meclis dekor oldu

17.04.2014

Ne yazayım?..Sabah bilgisayarın başına Ukrayna'yı yazmak için oturdum. Bu ülkenin, Yugoslavya-Çekoslovakya gibi "renkli devrim" ile nasıl bölündüğünü yazacaktım. Vazgeçtim.Sonra...Bir haftadır elimden düşürmediğim Prof. Dr. Şevket Pamuk'un, "Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi" kitabını yazacaktı...

Seçimler Türkiye'yi gericileştiriyor

16.04.2014

Fi­kir ha­ya­tı­mız­da zih­ni­yet zor­ba­la­rı ta­ra­fın­dan te­rör es­ti­ri­li­yor.Bir dü­şün­ce ya da bir ha­re­ket ka­ra­lan­mak mı is­te­ni­yor; onu he­men "dar­be­ci­lik­le­" suç­lu­yor­lar! Tür­ki­ye dü­şün­sel bir kı­sır­lık ya­şı­yor ise, bu ka­ba yak­la­şı­mın da bü­yük et­ki­si var.Oy­sa.....

"Lekeli sol"

15.04.2014

Kimi okurlar uyarıyor:"Sol demeyin!""Devrimci demeyin!"Niye? Bu kavramlar lekeli imiş! Halkta karşılığı yokmuş!2011'de dönekler; Murat Belge ve Halil Bertay, Taraf "gazetesinde" yazmışlardı; "Artık sosyalizm-komünizm adını kullanmamak gerekir!" Yeni bir "ad" arıyorlardı. Bulamadılar. Aradıklarını hi...

Diktatör yetkili sadrazam Cemaat'i bir günde ezdi

13.04.2014

Başbakan Erdoğan dediğini yaptı; Cemaat'e yönelik operasyon başladı. Benzer bir Cemaat, Osmanlı Devleti'nde de "paralel yapı" oluşturdu. Önce camiler-medreselerde verdikleri vaazlarla kendilerine mürit topladı. Ardından bürokraside kadrolaşıp, günlük politikayı etkilemeye soyundu. Bir dönem İstanbul...

O yumruğun perde arkası

11.04.2014

O yum­ruk...CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­daroğ­lu­'na atı­lan yum­ruk.Yum­ruk­la­yan 26 suç­tan sa­bı­ka­lı AK­P'­li Or­han Övet.Ge­le­lim per­de ar­ka­sı­na...Ama ön­ce...Bü­yük mü­zik in­sa­nı Gü­rer Ay­ka­l'­ın yıl­lar ön­ce Odat­v'­ye yaz­dı­ğı bir ma­ka­le­den bah­se­de­ce­ğim. Ko­nu: Man­do­lin...

Ulusalcılar: Devrimci mi, faşist mi?

10.04.2014

Bilindiği gibi K. Marks Yahudi kökenlidir.1843'te kaleme aldığı "Yahudi Sorunu" adlı makalesi büyük yankı uyandırdı. Makalesinde, dinle siyasetin yerini çözümledi; ve ona göre Yahudi meselesi, genel olarak laiklik sorununun bir parçasıydı. Laiklik ise gerçek dini özgürlüğün olmazsa olmaz koşuluydu....

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.