Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 247
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

AKP hırsızlığını örten cemaat

19.12.2014

Bilgi üzerinden tartışmıyoruz.Kimileri...17/25 Aralık üzerinden Cemaat'i aklamaya çalışıyor. "Hırsızlıkları ortaya çıkardıkları için Erdoğan'ın hışmına uğradılar."Demek...Cemaat, kim olursa olsun hırsızlıklara-yolsuzluklara-rüşvetlere karşıydı; bununla mücadele ediyordu!Demek... Cemaat'in polisi, s...

Basılmamış kitabın yazarını öldürdüler

18.12.2014

Tarih: 18 Aralık 2002Yer: AnkaraSaat: 20.45 Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde "Devrim Tarihi" dersi veren Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, market alışverişi yaptıktan sonra, Yukarı Ayrancı Portakal Çiçeği Sokak, No: 40'taki evinin önüne, 06 TF 647 plakalı yeşil renkl...

Ilıcak hapse atılamaz!

17.12.2014

George W. Gawrych, ABD Teksas'daki Baylor Üniversitesi'nde tarih profesörü..."Genç Atatürk" olarak dilimize çevrilen kitabında; Atatürk-˜ün yazılarında ve konuşmalarında çok sık kullandığı üç terim olduğunu yazdı:- His..- Dimağ..- Vicdan...His; zihin ile kalbi ilişkilendiren insani duyguydu.Dimağ; a...

Bon pour l'orient

16.12.2014

FRANSIZLAR 19. yüzyılda üniversitelerinde okuyan Doğulu öğrencilere ikinci sınıf eğitim verildiğini vurgulamak için değersiz bir diploma verir ve üzerine de "şark için yeterli" anlamına gelen "bon pour l'orient" yazardı!..Adı: Guillaume Perrier...2004'ten beri İstanbul'da serbest gazetecilik yapıyor...

Atatürk komünist miydi

14.12.2014

Sosyalizme adanmış bir ömür... Geçen hafta hayatını kaybeden Rasih Nuri İleri, 94 yıllık yaşamının 75 yılını sosyalist olarak yaşadı. Kemalist Devrimi ve Jöntürk devrimciliğini sahiplenen İleri, "Atatürk ve Komünizm" kitabında Atatürk'ün siyasal görüşünü ele aldı. Atatürk'ün, politik görüşü neydi? A...

Mezar taşı okumaya Osmanlıca yetmez

12.12.2014

"Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Efendi" ve "Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2" kitap çalışmalarım döneminde mezarlıklar gezdim. Mezar taşları ve konuyla ilgili kitaplar okudum.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Atalarının mezar taşlarını okumaları" için öğrencilere zorla Osmanlıca öğretmek isteyince aklım...

Yorumsuz

11.12.2014

Tarih: 4 Temmuz 2003Başbakan Erdoğan: "Bedelli askerlik konusu hükümetin gündeminde bulunmuyor."Tarih: 24 Mart 2004Başbakan Erdoğan: "Bedelli askerlik göreve geldiğimizden bu yana bir taleptir. Bu talebin ne kadar ciddi olduğunu ancak belli bir müracaatın sonunda görürüz."Tarih: 1 Temmuz 2005Başbaka...

Osmanlı, Osmanlıca'ya karşıydı

10.12.2014

Goethe, "eyleme geçmiş cehaletten daha korkunç bir şey yoktur" demişti.Erdoğan ve şürekası idealize ettikleri Osmanlı'yı her fırsatta övüyorlar. Övsünler. Biz de överiz; ve niye övünmeyelim; Osmanlı atamız.Ama: Överken bilmek de gerekir. Cehaletin panzehiri bilgi'dir.Erdoğanlar Osmanlı'yı bilmiyor. ...

Ruh kökü sakat

09.12.2014

Cu­mar­te­si­'y­di...Ek­ran­da yi­ne Re­cep Tay­yip Er­do­ğan var­dı.Oto­ri­ter, öf­ke do­lu ko­nuş­ma­la­rın­dan bi­ri­ni ya­pı­yor­du.Ay­nen şöy­le de­di; "ma­ale­sef ruh kö­kü sa­kat tip­ler var; hâ­lâ ay­nı şey­le­ri ya­zı­yor­lar."14 ya­şın­da­ki oğ­lum, "ba­ba ben ar­tık te­le­viz­yon­lar­da h...

Sağlık Bakanı'nın uyuşturucu bağımlısı eşi: İFFET HANIM

07.12.2014

Şarkıcı Deniz Seki'nin cezaevine girmesiyle uyuşturucu yine gündeme geldi; iyi de oldu. Tarihin tozlu sayfalarında benzer çok olay var. İşte bunlardan biri; Sağlık Bakanı'nın eşi! Peki... İffet Hanım nasıl uyuşturucu bağımlısı oldu? Hekim olan Bakan mı eşini morfine alıştırdı? "Ele avuca sığmaz" o b...

Gazeteci-Yazarlar

05.12.2014

Trab­zo­n'­un dış ma­hal­le­sin­de bü­yü­dü; ama gön­lü­nün şa­to­sun­da ya­şa­yan soy­lu bir bil­ge.Her tür­lü zor­luk-yok­luk için­de, bü­yük kal­mak için hiç­bir za­man al­çal­ma­yan, ken­di­si­nin efen­di­si bir ya­zar.Ka­tık­sız, du­ru in­san.Bit­mez tü­ken­mez ener­ji ve mo­ral kay­na­ğı. Me­t...

Onbinlerce ses kaydı

04.12.2014

Hürriyet gazetesinin başarılı muhabiri Toygun Atilla, yine çarpıcı bir habere imza attı.İşadamlarından gazetecilere, askerlerden bürokratlara kadar 160 ismin illegal bir biçimde dinlendiğini ortaya çıkardı. Bu hukuksuzluk, halen Silivri Cezaevi'nde bulunan Ali Fuat Yılmazer'in İstanbul Emniyeti İsti...

Alevi gazeteci

03.12.2014

"(AKP) kurulurken ben Star'daydım. Kuruluşuyla ilgili tüm aşamaları yakından izledim. Hatta kuruluş çalışmaları yürütülürken Afyon'da, İkbal Otel'de yapılan toplantıda, Abdülkadir Aksu'ya, -˜Aleviler'e daha fazla yer vermeniz lazım' diyerek kendi çapımda öneride bulunmuştum. Aksu da Tayyip Erdoğan'a...

Deliliğe devam

02.12.2014

Aydınlanmanın öncüsü filozof Diderot'nun babası bıçakçı idi.Diderot'un ise kalemi bıçak gibiydi; bilgiyi, sarayın ve kilisenin tahtına oturtmak istedi.1746'da "Felsefi Düşünceler", 1747'de "Kuşkucu Gezintiler" ve 1749'da "Görenler İçin Körler Hakkında Mektup" eserlerini yazdı. "Ansiklopedi" yazmaya ...

Başbakan'ın saati örtülü ödenekten

30.11.2014

AK­P'­li dört es­ki ba­kan hak­kın­da ku­ru­lan Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu ha­ber­le­ri­ne ya­yın ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Bu ara­da Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n'­ın güm­rük ver­gi­le­ri öden­me­den Tür­ki­ye­'ye so­ku­lan sa­ati­nin ver­gi­si­ni ce­za­sıy­la öde­di­ği ara­ya ka...

Kılıçdaroğlu'ndan utanın

28.11.2014

Osmanlı; "Anadolu" sözcüğünü bugünkü Anadolu'nun Orta ve Batı bölgeleri için kullandı.Doğu Anadolu'ya; "Erzurum Yaylası" dedi.Güneydoğu Anadolu ise; "Cezire-i Ulya" yani "Yukarı Cezire" idi. Buraya "Diyarbakır Yaylası" dediği de olurdu.Kurtuluş Savaşı'yla birlikte ülke bütünlüğünü vurgulamak için, 1...

Bir de buradan bak

27.11.2014

Affairism...İsmet İnönü, "aferizm" diyordu; hem milletvekilliği, hem de iş takipçiliği yapanlara.İş Bankası'nın "iş" kelimesinin Fransızcası "affair" idi ve İnönü, kavramı buradan üretmişti.Aferistlerin başını, ekonominin kilit noktalarını ellerinde tutan "İş Bankası çevresi"nin baş temsilcisi Celal...

AK Ordu

26.11.2014

Gerçek üzerinden değil; salt algılar üzerinden düşünüyoruz.Bırakın ABD medyasını, Avrupa televizyon haberlerinin de ana konusu; ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'in istifa etmek zorunda kalması. "IŞİD'le mücadelede pasif kaldığı için Başkan Obama tarafından gönderildi" yorumları yapıldı.Ne kadar doğru,...

1 gün ara

25.11.2014

Yazarımız, seyahatte olduğu için yazılarına 1 gün ara vermiştir. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=436746756414388...

Atatürk'ün kayıp defteri

23.11.2014

Mustafa Kemal günlük tutmaya ne zaman başladı? Defter nasıl kayboldu? Ne zaman, nasıl, nerede, kimler tarafından ortaya çıkarıldı? Hatıra Defteri'nde neler yazıyordu? Hayatına ilişkin önemli ayrıntıların bulunduğu işte o tarihi sayfalar...7 Kasım 1916Silvan'dan Bitlis'e gitmek üzere hareket ettim......

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.