Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 207
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

Kim "Kobaneci" kim MHP'li?

24.10.2014

"Kobane... Kobane..." diye bağırıyorsun.Peki... Bağır...Ama gerçekleri de bil kardeşim!Adı; İsmail Hakkı Olcay Ünver...Tanır mısın?Adını duymuşluğun var mı?ODTÜ'den 1979'da inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Ankara Belediyesi'nde kanalizasyon inşaatında çalışırken, ODTÜ'de master yaptı.NATO bursuyl...

Öpücük!

23.10.2014

John Atkinson Hobson (1858-1940) bir İngiliz gazete patronunun oğluydu. Ekonomistti, sosyal bilimciydi.K. Marks-˜ın nasıl zengin yoldaşı F.Engels varsa, onun da iktisat bilimini geliştirecek ünlü işadamı ve dağcı Albert F. Mummery adlı dostu vardı! "Yoksulluk" (1891), "Modern Kapitalizm" (1894), "Ev...

17 yıl sonra Yüce Divan'da

22.10.2014

Kod adı: 17/25...Ne­yin kod adı:Mil­yar do­lar­lık yol­suz­luk­la­rın...İha­le­ler­den ka­za­nı­lan mil­yar­la­rın...Bir im­zay­la el­de edi­len ser­vet­le­rin...Rüş­vet­le­rin...Sı­fır­la­ma­nın...Ko­kuş­muş­lu­ğun...17/25 Ara­lı­k bi­li­ni­yor; ay­rın­tı­la­ra her­kes va­kıf. Bu ne­den­le ken­di s...

Bir gerçeği hatırlatırım

21.10.2014

Erdoğan ailesine ve AKP'li bakanlara kadar uzanan 17 Aralık ve 25 Aralık rüşvet skandalı soruşturmalarına savcı takipsizlik kararı verdi.Artık...Erdoğan Ailesi'nin fertleri; AKP'li bakanlar ile bakan çocukları ve keza Reza Zarrab yargı önüne çıkarılmayacak!İyi...Güzel...Ama şu gerçek gözardı edileme...

Lawrence'ı bırak Noel'e bak!

19.10.2014

Edward William Charles Noel (d:14 Nisan 1886)...İngiliz istihbarat subayı...İngiliz Hint Ordusu'nda göreve başladı. Gürcistan ve Azerbaycan'da çalıştı; resmi biyografisine göre, Orta Asya'daki Tatarları, Bolşevik devrimine karşı ayaklandırmak istedi ama İngilizler izin vermedi.Yüzbaşı Noel 1915'te İ...

Maceracılık...

17.10.2014

Mustafa Kemal'in ifadesiyle, "Melhame-i Kübra..."Yani, kanlı savaş; Sakarya Savaşı...13 Eylül 1683 tarihinde Viyana'da başlayan geri çekilme 13 Eylül 1921'de Sakarya'da durdu.Sakarya Savaşı iki komutanın kaderi oldu: Biri, Mustafa Kemal. Diğeri, Enver Paşa.Enver Paşa...Birinci Dünya Savaşı'nın mağlu...

Erdoğan'ın davası

16.10.2014

Ta­rih: 8 Ocak 1994.Hz. Mu­ham­me­d'­in gö­ğe yük­sel­di­ği Mi­raç Kan­di­li­'y­di.Ser­hat Gen­çer 21 ya­şın­day­dı; 1973 Kı­rık­ka­le do­ğum­luy­du.Çan­kı­rı Ast­su­bay Oku­lu­'n­dan ye­ni me­zun ol­muş­tu. Fo­ça­'da­ki Am­fi­bi De­niz Pi­ya­de Ta­bu­ru­'n­da­ki gö­re­vin­den son­ra Şır­nak Ma­den ...

Arınç'ın Mumu

15.10.2014

Tarih: 11 Eylül 2001.New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri yerle bir edildi. Halk ne olduğunu anlamadan dört hafta sonra Afganistan havadan vuruldu. Medya tekelleri 40 bin sivil Afganlının öldürülmesini "terörizme karşı misilleme" olarak anlattı.Ortalık toz dumandı ve kimse o günlerd...

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.