Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 164
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

Bir Amazon Kadını: ŞiRiN CEMGiL

17.08.2014

Füsun, Şi­rin ile bir Dev-Genç ey­le­min­de ta­nış­tı.Not­re Da­me de Si­on me­zu­nu Fü­sun apo­li­tik iken; Şi­ri­n'­in ona öner­di­ği ki­tap­lar­dan, Ce­sa­re Pa­ve­se­'in "Yol­da­ş"­ı; Ni­ko­lay Os­trovs­ki­y'­nin en önem­li ya­pıt­la­rın­dan bi­ri olan ve Pa­vel Kor­ça­gi­n'­in Sov­yet dev­ri­mi...

CHP'ye geleni gördüm

15.08.2014

Amerika'da bir tarikat...Dünyanın uzaylılar tarafından işgal edilip kıyametin kopacağı ve sadece kendilerinin hayatta kalacaklarına inanıyordu.O gün geldi...Tarikat üyeleri, liderleri ev hanımı Dorothy Martin'in kendilerini topladığı yer ve saatte uzaylıları bekledi. Gelen giden olmadı; kıyamet kopm...

CHP'nin akıl hocası

14.08.2014

Vergilius (MÖ 70-MÖ 19), Roma İmparatorluğu'nun ünlü şairidir; destan olarak kabul edilen Aeneis-˜in yazarıdır.Dante'nin (1265-1321), dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden kabul edilen; ahrete yapılan yolculuğu anlattığı üç ciltlik "İlahi Komedya" kitabındaki ana karakterlerden biri Virgili...

Ali Usta'nın Kızı

13.08.2014

Rapunzel...Dünyada en çok okunan masal kahramanlarından biri; Alman Grimm kardeşler yazdı:Yoksul bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Rapunzel; parasızlık nedeniyle yaşlı bir cadı'ya verilir. Cadı, Rapunzel'i kaçmaması için bir ormanın göbeğindeki yüksek ve merdivensiz bir kuleye kapatır. Aradan y...

Hasta düşen siyaset

12.08.2014

Prof. Dr. Morris Kline (1908-1992) dünyanın önemli matematikçilerinden biriydi. Bir sözünü hiç unutmam: "İstatistik, cehaletin matematiksel teorisidir!"Sandık sonuçlarıyla ilgili yapılan yorumları dinlemeye artık tahammülüm kalmadı; eline kağıdı kaleme alan dünden bugüne oy istatistiği yapıyor.Bizim...

IŞiD liderinin Türk kökeni

10.08.2014

Dünyanın gündeminde IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi var. Kelle kesmeleri, kadın, çocuk, sivil demeden herkesi kurşuna dizmeleri; dini sembolleri yerle bir etmeleri; bu cihatçı grubu korku nesnesi haline getirdi. Her gün bir vahşet videosu dünya televizyonlarında yayınlanıyor. Peki kim bu IŞİD lider...

Damat Göksel

08.08.2014

Adı; Ha­san Gül­ba­ran...Emi­ne Er­do­ğa­n'­ın ağa­be­yi...Zü­rih mer­kez­li 100 ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ren dün­ya ener­ji de­vi The ABB Gro­up Tür­ki­ye Ko­or­di­na­tö­rü.Ay­rın­tı­la­rı­nı yaz­dı­ğım "Ka­yıp Si­ci­l" ki­ta­bım­da ka­le­me al­dım; 1948 do­ğum­lu Ha­san Gül­ba­ran, 1965 do­ğum­l...

Erdoğan'ın şikayeti

07.08.2014

Avukat Salim Topbaş geldi; evden aldı beni.Küçükçekmece Adliyesi'ne gidiyoruz.Başbakan Erdoğan iki yazım nedeniyle benden davacı olmuştu:Biri, "Ben o kaseti seyrettim" (25.3.2014) makalesiydi.Diğeri, "Erdoğan bu şehre giremiyor" (13.07.2014) adlı pazar yazımdı.Savcı Bey'e çıktık ifademizi verdik...B...

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.