Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Soner Yalçın

Soner Yalçın

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 149
Soner Yalçın TÜM KÖŞE YAZILARI

İzninizle

22.07.2014

Yazarımız yıllık izinde olduğu için yazılarına 1 hafta ara vermiştir.(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=436746756414388&version=v2.0";...

Fazıl Say haklı çıktı

20.07.2014

Sizi birkaç yıl önce yapılan bir tartışmaya götüreceğim. Konu arabesk idi ve hedefte Fazıl Say vardı. Peki o tartışmayı bugün niye anımsatıyorum? Bunun iki nedeni var. Biri; Erdoğan'ın vizyon toplantısına katılan ünlüler. Diğeri ise Fazıl Say'ın "İlk Şarkılar" albümü. Aslında size iki Türkiye'yi gös...

He­lal Er­do­ğan!..

18.07.2014

Ta­rih: 16 Ocak 2007Ulus­la­ra­ra­sı Üni­ver­si­te­ler Spor Fe­de­ras­yo­nu İtal­ya­'da yap­tı­ğı top­lan­tı­da 2011 Dün­ya Üni­ver­si­telerarası Kış Oyun­la­rı­'nın Tür­ki­ye­'de ya­pıl­ma­sı­na ka­rar ver­di.Ta­rih: 28 Ocak 2009Ka­yak­lı at­la­ma ku­le­le­ri için Er­zu­rum, Ki­re­mit­lik­te­pe uy­...

Kanlı Sermaye

17.07.2014

Ben o davanın tanığıyım...Aynı tanıklığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de yaptım.O dava...Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki faili meçhuller davası...19 sanıktan biri Mehmet Ağar...Başta Susurluk Olayı olmak üzere faili meçhul suikastlerle ilgili her davada karşımıza aynı isim çıkıyor; Mehmet ...

Hoş geldin İsrail!..

16.07.2014

Baş­lı­ğa şa­şır­dı­nız mı?Öy­le ya...İs­ra­il, Gaz­ze­'ye bom­ba yağ­dı­rır­ken "hoş gel­di­n" de­mek de ne­re­den çık­tı?Ya­za­yım...Bi­li­yor­su­nuz; Mu­su­l'­a yö­ne­lik IŞİD bas­kı­nı son­ra­sın­da ba­ğım­sız­lık ilan et­me­ye ha­zır­la­nan Me­sut Bar­za­ni, An­ka­ra­'ya gel­di. Bar­za­ni­'yi t...

Hz. Muhammed ve futbol

15.07.2014

Or­ta­çağ di­n'in bo­zu­lu­şu­dur...Or­ta­çağ ak­lın kay­be­di­li­şi­dir...AKP (ve ce­ma­at) di­n'­i boz­muş­tur. Bak­sa­nı­za...Er­do­ğa­n'­ı Hz Mu­sa ile öz­deş­leş­ti­ren Hür­ri­yet ya­za­rı Akif Be­ki, IŞİ­D'­in "Sün­ni Dev­ri­m" yap­tı­ğı­nı ya­zı­yor!AK­P'­nin "dev­rim­ci­" de­di­ği IŞİD, ko­p...

Erdoğan bu şehre giremiyor

13.07.2014

Yine bir seçim maratonu başladı. Önceki seçimlerde Erdoğan muhalefete "şuraya gidemiyorsunuz; buraya giremiyorsunuz" diyordu. Bu kez Ekmel Bey'e memleketi Yozgat'tan yanıt verdi: "Kaç kez Bozok Yaylası'na geldin?" Eh! Madem tartışmayı yine Erdoğan açtı; devamını getirelim! Kendi nereye adım atamaz h...

Kaçınılmaz kavga

11.07.2014

Gö­ren can­lı, ka­ran­lık ma­ğa­ra­ya ka­pa­tı­lır­sa gör­me ka­bi­li­ye­ti­ni kay­be­di­yor.Gör­me'niz için ça­ba­lı­yo­rum. Ak­lı yük­sek tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum...Tür­ki­ye ye­ni bir dö­ne­me gir­di.Gör­me­se­niz bi­le...Do­ğum san­cı­la­rı­nın şid­de­ti­ni his­set­mi­yor ola­maz­sı­nız!..Ta­ri...

Soner Yalçın adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.