Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 515
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

İşte rüşvet tahterevallisi

30.01.2015

Yürüttükleri soruşturmaları elinden alınan cumhuriyet savcıları açığa alınır, büyük bir gizlilik içinde adli görevlerini yerine getiren emniyet mensupları ya cezaevine atılır ya da meslekten çıkarılırsa bu ülkede yolsuzlukla, rüşvetle, kara parayla mücadele edildiği söylenebilir mi? AKP'li siyasetçi...

26. şehit ve AKP'nin ince oyunu

28.01.2015

Bir­bir­le­ri­ne de­rin bir aşk­la bağ­lı­lar!..Fa­kat ay­nı za­man­da bir­bir­le­riy­le ga­rip bir mü­ca­de­le için­de­ler!..Uzak­tan ba­kar­sa­nız...Tay­yip, Ah­me­t'­i sad­ra­zam yap­tı...Ona gü­ve­ni­yor...Ama sı­nır­la­rı­nı çiz­di...Bir da­ire­nin içi­ne hap­set­ti...Ka­yıt­sız şart­sız ita­at...

Prof.Yılmaz Büyükerşen, Sözcü'ye dert yandı

27.01.2015

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ Eskişehir'in çehresini değiştiren efsane Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i sonunda -˜fıtık' ettiler. Ameliyatının ikinci günü Başkan'ın yanındaydım. AKP'lilerin -˜reform' dediği Bütün Şehir Yasası'nı sordum "Ne reformu, o bir deform.-ˆŞehirciliğin önünde engel" yanıtını a...

Savcının okuduğu 3847 sayılı kripto

25.01.2015

Fethullah Gülen cemaati tarafından yurtdışında açılan okullar, bir dönem Abdullah Gül'ün, Recep Tayyip Erdoğan'ın iftihar kaynaklarıydı. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki temsilciliklerine, gelen heyetlere bu okulların gezdirilmesi, okul açılmasının teşvik edilmesi ve il...

26. şehidimiz nerede?

23.01.2015

A fyonkarahisar'da bulunan askeri birlikte 5 Eylül 2012'de patlama meydana geldi. 25 askerimiz şehit oldu. Hemen ardından "kaza", "hayır kaza değil sabotaj" tartışmaları başladı. Bakın... Aradan onca zaman geçti, bu patlamanın kaza mı olduğu, sabotaj sonucu mu meydana geldiği hâlâ belirsiz... Dava d...

Atamaların altında 17 bin kadro mu var?

21.01.2015

Yargıda ilginç atamalar oluyor. Birileri "cemaatçi" diye görev yeri değiştiriliyor, ama arada yüzlerce hakim ve savcı da aynı kapsamda görülüyor. Ama bu dönemde "Yargıda Birlik Platformu" adı altında hükümeti destekleyenler bu destekle yükseliyor... Açıkçası, kendilerine oy vermeyen herkes oldu ya c...

"Sıfırlama" yapılırken o paralara niçin el konulamadı?

20.01.2015

Eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar büyük bir olasılıkla bugünkü oylama sonucunda da Yüce Divan'a gönderilmeyecek. Oylama sonucuna bakıp bakanların "aklandığı", "beraat ettiği" sonucuna varmayın. "Aklama" ya da "beraat" milletvekillerinin oylarıyla değil anca...

Yargıda işler karıştı

18.01.2015

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) çıkardığı 888 kişilik kararname tam anlamıyla yargıda "ya bizden taraf olacaksın, ya da bertaraf" anlamına geliyor. Yargı içinde yuvalandığı yıllardır bilinenleri "temizlemek" adına yürütülen çalışmalar, cemaatle uzaktan yakından ilgisi olmayan ancak hük...

Erkek deveyi dişi yaparlar

16.01.2015

Son 12 yıl­da aca­yip bir ül­ke ha­li­ne gel­dik...Türk mü­yüz, Os­man­lı mı­yız an­la­ma­dık!..Sa­de­ce o da de­ğil...Kürt mü­yüz?Çer­kez mi­yiz?..Laz mı­yız?Boş­nak mı­yız?..Ar­na­vut mu­yuz?..Gür­cü mü­yüz?..Ya­hu biz ne­yiz?!.* * *"Os­man­lı­" di­ye tut­tur­du­lar...Os­man­lı­'nın to­run­la­rıy...

Tapu da elden gidiyor

14.01.2015

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 23 odanın genel başkanı ve bazı yöneticileri bugün TBMM'de CHP, MHP ve HDP milletvekilleriyle bir araya gelecek, AKP'nin yeni oyunlarını anlatacak. Hükümetin birçok uygulamasına "hayır, yapamazsınız, kanuna aykırı" diyen ve bunun için başta "Ak...

Lükste sınır tanımıyorlar: Bakana ikinci uçak

13.01.2015

Çoğu yoksul ailelerden gelen siyasetçilerimizin daha mütevazı, devletin bir kuruşunun bile keyfi harcanmasına engel olması beklenir. Onların bu tutumu da topluma, kamu kuruluşlarının yöneticilerine örnek olur. Ama bugün baktığımızda tam tersi gelişmeler yaşanıyor. Lüks, şatafat gırla gidiyor.Cumhurb...

Bakanları camilerde de kurtardılar

11.01.2015

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, AK­P'­nin bir or­ga­nı gi­bi ça­lış­tı­rı­lı­yor. Ca­mi­ler­de imam va­az edi­yor, or­ta­lık bir an­da ka­rı­şı­yor. Ce­ma­atin ba­zı­sı ima­mın ya­nın­da, ba­zı­la­rı ise kar­şı­sın­da olu­yor. Ca­mi için­de­ki tar­tış­ma­lar öy­le bü­yü­yor ki, ki­mi­si "Bu ima­mı...

Asıl bomba bu: Savcılık imha mı etti?

09.01.2015

TBMM Soruşturma Komisyonu, AKP'li 9 üyenin oyuyla 4 eski bakanı Yüce Divan'a göndermemeye, ses kayıtlarının imhasına karar verdi. CHP'li milletvekilleri, TBMM'deki belgeleri kurtarmak için çalışıyor ama dosya hakkında "takipsizlik" kararı veren Cumhuriyet Savcısı Ekrem Aydıner'in, ses kayıtlarını im...

Söz savcının: Asrın yolsuzluğunda, asrın hukuksuzluğu yapıldı

07.01.2015

Ce­lal Ka­ra, 18 yıl­lık Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı... Bu­nun 6 yı­lı­nı "ö­zel yet­ki­li­" ola­rak ge­çir­di. Ya­ni te­rör ve or­ga­ni­ze suç­la­rı so­ruş­tur­du. Elin­den bin­ler­ce uyuş­tu­ru­cu, si­lah, te­rör, or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü dos­ya­la­rı geç­ti. Ken­di­si­ne "En id­di­alı, en kap­sam­lı,...

Mehmetçik aç susuz dondu AKP 12 milyon liraya andı!

06.01.2015

Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında 90 bin askerimiz donarak şehit oldu. Onların, bölgelerinde o acılara tanık olanların torunları Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a geldi. Yalnız, Sarıkamış'ta değil, Türkiye'nin değişik illerinde şehitler anıldı. AKP, Sarıkamış'tak...

Hangi soruşturma hangi selamet

04.01.2015

Öyle bir ülke haline getirildik ki, yolsuzluk, rüşvet batağına girenlerin üzerine gidilemiyor. Öyle bir ülke haline getirildik ki, terör örgütü yolları kesip kimlik kontrolleri de yapsa, polisin mahallelere girişini de engellese, kendilerine göre karakollar kurup vatandaşı da sorgulasa üzerine gidil...

Haşim Kılıç'tan yılın bombası

02.01.2015

Yargının bağımsız olmadığı, hukukçuların toplantılarında sıkça gündeme getiriliyor. Bağımsız olmayan yargının "tarafsız" olması da beklenemez. Türkiye'de haksızlığa uğradığını öne sürenler, iç hukuk yolları tükendikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruyor. Rusya'dan sonra, en ço...

Ev hapsindeki ilçe halkı

31.12.2014

Şırnak-Cizre ilçesini başka ilçelerle karıştırmayın. O ilçe, her zaman terör örgütünün merkezi ve laboratuvarıdır. Her olayın ilk denemesi, taktiği bu ilçede uygulanır. Terör örgütünün "asayiş gücü" ilk o ilçede ortaya çıktı. "Diploma töreni" yapıldığında, yetkililer hâlâ böyle bir yapılanmanın, fot...

Devletin gözdesi PKK ve Cizre'de öğretmenin anlattıkları

30.12.2014

Cizre, ipek yolu üzerinde bulunan, terör örgütü PKK'nın "kent komitelerini" yıllar önce oluşturduğu bir ilçe... Yıllardır devletle kavgalı olan PKK'lılar, geçmişte devletin yanında olan hatta destek gören Hizbullahçılarla karşı karşıya... Yörenin tek hakimi olarak kendilerini gören PKK'lılara karşı,...

TİB'de konuşma temizliği

28.12.2014

2006 yılında AKP hükümeti döneminde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kuruldu, 7'si istihbarattan olmak üzere 200 kişi alındı, bugün içinden çıkılamadığı öne sürülen teknik alt yapılar gerçekleştirildi.Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, İncek'te bulunan TİB binasının sırlarının çözülemediğini, k...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.