Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Saygı Öztürk

Saygı Öztürk

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 434
Saygı Öztürk TÜM KÖŞE YAZILARI

İzninizle

26.08.2014

Yazarımız yıllık izinde olduğu için yazılarına bir süre ara vermiştir.(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/tr_TR/sdk.js#xfbml=1&appId=436746756414388&version=v2.0"...

Memura af, bakan kardeşine torpil

24.08.2014

Bürokrasi eski bürokrasi değil. Teknik nitelikteki kurumlarda bile hiçbir yetkinliği, uzmanlığı olmayanlar etkili görevlere getiriliyor. Kayıtsız-şartsız siyasi iktidarın çıkarlarını kollayanlar bu görevlerde tutuluyor, yükseltiliyor. Artık "Devlet memuru"ndan çok "Parti memuru" olunuyor. "Parti mem...

Kaymakam bayılınca, o haberi er verdi

22.08.2014

Gü­ney­do­ğu­'da "pa­ral­lel ya­pı­"nın ala­sı ku­rul­muş. Kay­ma­ka­mın­dan po­lis mü­dü­rü­ne, güm­rük­çü­sün­den ha­ki­mi­ne, sav­cı­sı­na ka­dar ken­di­le­ri­ne gö­re dev­le­tin or­gan­la­rı­nı oluş­tur­muş­lar. "Kah­rama­n" say­dık­la­rı ara­sın­da yer alan Eruh İl­çe­si bas­kı­nı­nı ger­çek­le...

"Kürdistan'ı kurduk af çıkardık"

21.08.2014

PKK'­nın ilk si­lah­lı ey­lem­le­ri­ni baş­la­tan Mah­sum Kork­ma­z'­ın, Di­yar­ba­kı­r'­ın Li­ce il­çe­sin­de hey­ke­li­nin di­kil­me­si­ne ilin va­li­si se­yir­ci ka­lı­yor. İna­nı­yo­rum ki, eğer bu ko­nu ba­sı­na yan­sı­ma­mış ol­say­dı, bu­gün Mah­sum Kork­ma­z'­ın hey­ke­li ye­rin­de du­ru­yor...

Heykeli indirilen Mahsum Korkmaz'ı kim öldürdü?

20.08.2014

Bakmayın siz, 15 Ağustos 1984'te Eruh İlçesi'ni basan ve askerimiz Süleyman Aydın'ı şehit eden "Agit" kod adlı Mahsum Korkmaz'ın heykelinin dikildiğine... Aynı kişinin 26 Mart 1986 tarihinde, Abdullah Öcalan'ın talimatıyla öldürüldüğü çok az kişi tarafından bilinir. Bir gece yürüyüşü sırasında 30 ki...

Heykeli dikilen PKK'lı terörist askerimizi böyle şehit etti!

19.08.2014

Tarih 15 Ağustos 1984... PKK, ilk silahlı eylemini yaptı. Bir asker şehit olduO hain kurşunu sıkan teröristin heykeli dikildi. İşte kalleş saldırının öyküsü:PKK'­nın şe­hit et­ti­ği ilk as­ke­ri­miz er Sü­ley­man Ay­dı­n-˜­dır. Onun hey­ke­li Eru­h'­ta yap­tı­rıl­dı. Ay­dı­n-˜­ı şe­hit eden PKK'lı M...

Peki, mahkeme kararları yok mu sayılacak?

17.08.2014

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­'n­da ka­nun, yö­net­me­lik, mah­ke­me ka­rar­la­rı pek din­len­mi­yor. Bir ba­ka­na, AK­P'­nin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­ne, AK­P'­ye ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen öğ­ret­men sen­di­ka­sı­na, Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu TÜR­GE­V'­e, İmam Ha­tip Me­zun­l...

Bakın o silahlar şimdi kimin elinde

15.08.2014

Suriye ve Irak topraklarındaki her gelişme, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü, oradaki karışıklıklar, yalnız dinci terör örgütlerinin değil, bölücü terör örgütü PKK'nın da işine geliyor. Başlangıçta, Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı mücadele veren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanla...

Saygı Öztürk adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.