Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 143
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

Ananı öpen -˜Kadı' ise yapacak bir şey yoktur!

17.04.2014

Evet... Ananı öpen "Kadı" ise kime şikâyet edeceksin?Biliyorsunuz "Kadı" Osmanlı döneminde yargıç görevi yapan kişi...Bugün ülkemizde yargıya güven iyice sarsılmış durumda...Vatandaş haksızlıktan, adaletsizlikten, ıstırap ve çaresizlikten nasıl kurtulacak?* * * *9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ...

İneğin yalakası, kasap bıçağını yalar!

16.04.2014

Başbakan'ın kızmadığı yok! Hemen herkese kızıyor ama en çok "Köşe yazarlarına"bozuluyor.Zaman zaman "Bilip bilmeden, yalan yanlış yazıp duruyorlar" mealinde sert sözlerle öfkesini dile getiriyor.Başbakan'ın bu sert ve aşağılayıcı tutumuna yazarlar nasıl tepki gösteriyor?Sayıları az olan bir yazar gr...

"Tayyip Bey, gücü yetse diktatör olacak!"

14.04.2014

Baş­ta CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu ol­mak üze­re çok ki­şi, Baş­baka­n'­ı dik­ta­tör­lük­le suç­lu­yor. O ise "Dik­ta­tör ol­sam her­kes be­ni böy­le eleş­ti­re­bi­lir mi? Dik­ta­tör­ler, in­sa­nı sal­lan­dı­rır!" di­ye­rek dik­ta­tör ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor.Ül­ke­mi­zin, De­mi­re­l'­den son­ra...

Açlık işkencesi

13.04.2014

IMF-˜ye borçlarımızı ödemişiz filan... Züğürt tesellisi bunlar... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's-˜in raporu, ekonomimizin gidişatına ayna tutuyor...Ülke olarak notumuz negatife düşürüldü... Olumsuz bir sonuç!Başbakan da, Bakanlar da övünmeye devam etsinler... Hem kendilerini, hem...

Türkiye'nin kaderi!

10.04.2014

Hile ve usulsüzlük iddialarıyla dolu yerel seçimlerden sonra şimdi, daha gergin geçeceği anlaşılan bir "Cumhurbaşkanlığı Seçimi" var!Yaz sonunda Türkiye yeni Cumhurbaşkanı-˜nı seçecek...Seçimin en ilginç yanı, Türkiye-˜de bir Cumhurbaşkanı-˜nın ilk defa halk tarafından doğrudan doğruya seçilecek ol...

Anlat derdini "Marko Paşa"ya!

09.04.2014

Seçimlere birçok itiraz var!.. Hiçbir dönemde böyle şaibeli bir seçim olmamıştı...Şimdi partiler umutla, itirazlarının sonuçlarını bekliyorlar...Daha çok beklerler...Haksızlık da, adaletsizlik de devam edecektir!Hani ünlü bir lâf vardır:"Derdini Marko Paşa'ya anlat!" denir...Atı alan Üsküdar'ı geçmi...

"Yargılanacak ve mahkûm olacaklar!"

07.04.2014

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra ne yapıldı?Sanıkların yargılanmaları gerekirken, tam tersine yolsuzlukların üstü örtülmeye çalışıldı...Savcıya ifade vermeye gidilmedi...Operasyonu yapan polisler ve savcılar darmadağın edildi, yeni savcılar tayin edilip, yeni mahkemeler kuruldu...

"Kedidir, kedi!"

06.04.2014

30 Mart se­çim­le­ri, her­hal­de, uzun yıl­lar son­ra bi­le "Hi­le ve usul­süz­lük­ler­le do­lu­" tu­haf bir se­çim ola­rak ha­tır­la­na­cak!Bu­nu yal­nız biz söy­le­mi­yo­ruz. Ba­tı ba­sı­nı da ay­nı fi­kir­de...Cid­di İn­gi­liz ga­ze­te­si The Ti­mes bi­le "Tür­ki­ye­'de­ki se­çim­le­re göl­ge düş...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.