Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 220
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

Yıllar, zalimleri yer!

01.09.2014

Birçok okurum "CHP ne zaman adam olacak?" diye soruyor.Bunu bilemem tabii, fakat...Ana muhalefet partisinin adamdan sayılmaması beni üzer!CHP, kendi içinde sorunları olan, birbirlerini sevmeyen, kavgalı insanlardan oluşan bir parti izlenimi veriyor ve sular hiç durulmuyor!Her kafadan ayrı bir ses çı...

Gerilim siyaseti bitmeyecek!

01.09.2014

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine veda konuşmasında ne diyordu? "Bugün yeni bir Türkiye kurulurken, eski küskünlükleri; dargınlıkları, gerilimleri, kamplaşma ve kutuplaşmaları bir kenara bırakalım diyoruz. Her türlü gerilim, kamplaşma ve kutuplaşma, Türkiye'ye zarardan başka bir şey vermedi, vermez. ...

Türkiye için son seçim, son viraj!

28.08.2014

CHP'­de ne­ler olu­yor?Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­tay 5-6 Ey­lül gün­le­ri top­la­na­cak.Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce, me­de­ni ce­sa­ret gös­te­re­rek Ge­nel Baş­kan­lı­ğa aday ol­du.Pe­ki, Kı­lıç­da­roğ­lu­'nu ye­ne­bi­le­cek mi?Bu ben­ce za­yıf bir ih­ti­mal... Çün­kü bir ge­nel baş­ka­nı...

Kurşun sıkan eller kırılsın!

27.08.2014

Evet, başka ne diyeyim?O saldırganın kurşun sıkan eli kırılsın!Türkiye, Prof. Dr. Bingür Sönmez gibi kalp cerrahlarını o kadar zor yetiştiriyor ki...Uzun yılların emeği ve birikimi...O ve onun gibi doktorlar, umutsuz hastalara şifa veriyor, neşter kullanan usta elleriyle sönmek üzere olan hayatları ...

Evdeki hesap çarşıya uymaz!

25.08.2014

Seçilmiş CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, padişah edasıyla talimat verdi sanki:"Genel Başkan adayımız Ahmet Davutoğlu kardeşimdir!"İyi de, bununla ne demekistedi?Böyle bir açıklama "İpler benim elimde ve onları bırakmaya hiç niyetim yok!" anlamına geliyor.Erdoğan, görevinin biteceği 2019 yılında adaylığ...

Aferin sana Bahçeli!

24.08.2014

Şu Dev­let Bah­çe­li­'ye şa­şı­rı­yo­rum...Lâ­fa ge­lin­ce, ze­hir zem­be­rek söz­ler­le Er­do­ğa­n'­a yük­le­ni­yor ama iş fi­ili­ya­ta ge­lin­ce ba­lon gi­bi sö­nü­yor!MHP, po­tan­si­ye­li yük­sek bir par­ti... İk­ti­dar al­ter­na­ti­fi bi­le ola­bi­lir ama bu ge­nel baş­kan­la de­ğil...Dev­let Ba...

Zorba atamalar!

21.08.2014

Tayyip Erdoğan artık Başbakan değil... Fakat bütün kararnameleri imzalıyor!Anayasa'ya ve yasalara aykırıymış? Ne önemi var? Tayyip Bey'in bunları taktığı yok!"Kanun benim" anlayışıyla Başbakanlığa da, AKP Genel Başkanlığı'na da devam ediyor.İşin daha tuhaf yanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kararna...

Beklenen kavga!

20.08.2014

Seçim kaybedildi ve CHP-˜de beklenen kavga başladı!Olağanüstü Kurultay 5 ve 6 Eylül günleri toplanacak!Eski Genel Başkan Deniz Baykal "Kurultayda mutlaka yeni bir yönetim işbaşına gelmeli." diyor.Yalova Milletvekili Muharrem İnce cesaretle ortaya çıkıp "Ben Genel Başkanlığa adayım" dedi.Genel Başkan...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.