Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 203
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

Kadın düşmanları!

31.07.2014

Bülent Arınç'a kızmanın bir anlamı yok!Onun ve onun gibilerin kafa yapısı böyle!Adam "İffet sadece bir isim değil... Kadın dediğin herkesin içinde kahkaha atmayacak!" diyor.Ne yani? Kadın insan değil mi? Gülmek, sadece erkeklere mahsus bir imtiyaz mı?Bütün sosyal medya Başbakan Yardımcısı Arınç'ın s...

Hileye dikkat!

30.07.2014

Gündoğan beldesinde sabah yürüyüşü yapıyoruz.Dört kişilik arkadaş grubumuzda, üç dönem Giresunmilletvekilliği yapan Rasim Zaimoğlu, Doktor Ahmet Aksöyek ve Ankaralı işadamı İbrahim Genç var.Hem yürüyüp, hem sohbet edince mesafeler kısalıyor,zaman çabuk geçiyor.Konumuz tabii ki Cumhurbaşkanı seçimi.....

Tayyip, Türk'üm diyebilir mi?

28.07.2014

Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Baş­ba­kan Er­do­ğan ya­rı­şa, dev­let im­kân­la­rıy­la çok ön­den baş­la­dı... Baş­la­dı ama gün­ler iler­le­dik­çe, içi­ni bir en­di­şe­nin sar­dı­ğı gö­rü­lü­yor!O za­man, Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­'na hü­cum et­me­ye baş­la­dı, "Mon­şe­r" di­ye­rek gü­ya onu aşa­ğı­la­d...

"Ummadığın taş baş yarar, baş!"

27.07.2014

Daha önce de yazdım... Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu yalnız ve tek başına...Başbakan Tayyip Erdoğan, devletin bütün güçlerini seferber ederek ülkeyi propaganda bombardımanına tutarken, CHP ve MHP'de pek gayret yok!Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli "Çatı adayı" olarak onu ortaya attı ve keyifsizce ger...

Tek başına!

24.07.2014

Ortak aday Ekmeleddin İhsanoğlu, para, medya, devlet gücü gibi her türlü desteğe sahip rakibi Başbakan Tayyip Erdoğan'a karşı, neredeyse tek başına mücadele ediyor.Televizyonlar, sabah-akşam saatlerce "Tayyip yayını" yapıyor, havuz medyasında "Tayyip propagandasından" geçilmiyor. Yandaş gazeteler ta...

"Tayyip bizim canımız, feda olsun kanımız!"

23.07.2014

SÖZ­CÜ­-˜nün bi­rin­ci say­fa­sın­da dün ya­yın­la­nan ib­ret­lik fo­toğ­ra­fı gör­dü­nüz!Ban­ka şu­be­le­ri­nin önü "Tay­yi­p'­e yar­dım içi­n" pa­ra ya­tır­ma­ya ko­şan­lar­la do­lu!Ül­ke hal­kı­nın önem­li bir bö­lü­mü, cep­le­rin­de­ki pa­ra­la­rı Tay­yip Er­do­ğa­n'­a ba­ğış­la­ma ya­rı­şın­da....

Lânet olsun!

21.07.2014

Riyakârlık, sahtecilik, ikiyüzlülük...Çıkarcılık, gaddarlık, avantacılık...Her şey, her ahlâksızlık var, uygar denilen Batı'da...Batı dünyasının liderleri istemiş olsa, İsrail'i de, Hamas ve IŞİD gibi örgütleri de hemen dize getirebilir.Ortadoğu'daki hiçbir devlet ve örgüt, Batı'nın teknolojisi ve ü...

Dünyanın kuralı!

20.07.2014

Evet... Kural bu: Güçlüler, zayıfları vahşice eziyor!Dünya gaddar, hissiz, acımasız, seyrediyor!Dayısı Amerika'dan güç alan İsrail'in hiç kimseye metelik verdiği yok!Çocukları, bebekleri bile vahşice katlediyor!Gerçi bu olayda, Gazze'yi yöneten Hamas örgütünün çok büyük suçu var ama...Plajda kumdan ...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.