Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 249
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

Milletin ağzına vur lokmasını al!

23.10.2014

Şimdi de "Çipli kimlik" kazığı çıktı.Aralık ayından itibaren yeni kartlar millete dağıtılacak. Fakat bedava değil tabii... 5 liraya mal edilen bir kart, vatandaşa, üç mislinden fazla fiyatla 18 liraya verilecek."Millet nasıl olsa kazık yemeye alıştı. Buna da alışır" diye düşünülüyor.Parasal kazık ye...

AKP inişe geçti!

22.10.2014

"A­da­let­siz bir ik­ti­dar mut­la­ka yok olur!"Bu­nu ben söy­le­mi­yo­rum...Bü­tün bil­ge ki­şi­ler böy­le di­yor.İk­ti­dar par­ti­si AKP eri­me­ye baş­la­dı!Bu­nu da ben de­mi­yo­rum, an­ket­ler söy­lü­yor."Andy-Ar" ad­lı ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ke­ti­nin son yap­tı­ğı an­ket AK­P'­nin "yo­kuş­t...

Türkiye'de adaletin saati durdu!

20.10.2014

İstanbul Başsavcılığı'nın 17 Aralık Soruşturması'nda adı geçen 53 şüpheli hakkında verdiği takipsizlik kararı herhalde çok uzun süre konuşulacak, tartışılacak ve eleştirilecek!Ortada bunca delil varken, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları görüntü ve ses kayıtlarıyla gözler önüne serilmişken, dosyanın kapa...

Milyonlar boşa gitti!

19.10.2014

Birleşmiş Milletler'de fena dayak yedik!AKP iktidarının başarısı (!) bu...193 ülkenin temsil edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda sadece 60 ülke bize oy verdi, 133 ülke suratımıza bakmadı!Oysa Türkiye aylardan beri BM Güvenlik Konseyi'nde boşalacak koltuğu kazanmak için çalışıyor, bu p...

Bir Doğan Güreş Paşa vardı...

16.10.2014

Ka­de­rin ve si­ya­se­tin cil­ve­si iş­te...Ka­mu­oyun­da bir­çok ki­şi onu "Tak-Şak Pa­şa­" di­ye ta­nı­yor­du.Tan­su Çil­le­r'­in baş­ba­kan­lık yap­tı­ğı 1990'lı yıl­lar­da bir gün "Tan­su ha­nım tak di­ye em­re­di­yor, biz şak di­ye ya­pı­yo­ruz!" de­miş­ti.Bu söz üze­ri­ne ya­pış­tı kal­dı ve a...

Balık kavağa çıkarsa!

15.10.2014

Hayal kurmak belki iyidir ama, çoğu hüsranla biter.Hâlâ barış sürecinden bahsediyorlar!Barış süreci mi kaldı ki? Ülkenin her tarafı yakılıp yıkılırken, onlarca insan vurulup ölürken barış mı olur?PKK yandaşları "yaktı-yıktı-kırdı" geçti!Bunların silah bırakıp, birer kuzuya döneceğini ummak herhalde ...

"Kendimizi boğduruyoruz!"

13.10.2014

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de, te­rö­rü yok ol­ma nok­ta­sı­na ge­ti­ren Yurt Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­det­tin Tan­tan, ay­lar ön­ce­sin­den (19 Ha­zi­ran 2014'te) uyar­mış­tı:"Ya­şa­nan­lar, Os­man­lı­'nın kay­nak­la­rı­na em­per­yal güç­ler­ce el ko­nul­ma­sı­nı anım­sa­tı­yor. Bu se­n...

Bu isyan suçudur!

12.10.2014

Kışkırtıcılığa, tahrike, halkı suça teşvik etmeye ne ceza verilir?İşte, HDP (Halkın Demokratik Partisi) yöneticilerine de, yasaların emrettiği cezalar tereddütsüz verilmelidir."Kobani için sokağa çıkın" diyerek insanları isyana teşvik eden PKK yanlısı bu parti yüzünden, ülkemizin birçok yeri harabey...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.