Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 265
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

"Şu Çılgın Türkler!"

20.11.2014

Baş­lık­ta­ki söz­le­ri ha­tır­la­dı­nız mı? "Şu Çıl­gın Türk­le­r"­i bil­me­yen var mı?Tür­k'­ün şah­la­nı­şı­nı an­la­tan ha­ri­ka bir ki­tap.Tur­gut Özak­ma­n'­ın, ro­man üs­lû­buy­la ka­le­me al­dı­ğı Kur­tu­luş Sa­va­şı­'mı­zın des­tan­sı öy­kü­sü... Okur­ken göz­le­ri­miz ya­şa­rı­yor, gu­rur­...

Dersim istismarı!

19.11.2014

Geçmişteki yaralar neden kaşınır bilmem...Yalnız iktidar değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bile "Ben Dersimli Kemal'im" diyerek bir şeyler anlatmak istedi, cumhuriyete karşı tavrını sergiledi ama daha ileri gitmedi.Eğer gitseydi, ucu kendi partisine ve partinin kurucusu Atatürk'e dokunacaktı...Kı...

Amerika'yı kızdıran "Çuval" olayı!

17.11.2014

Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir?O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir!Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k'­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve su­bay­la­rı­nın ka­fa­sı­na çu­val ge­çi­re­rek dost­luk­la­rı­nı (!) gös­ter­miş­ler­di...Ara­dan yıl­lar geç­ti...Tür­ki­ye Genç­lik B...

AKP'ye kramp girdi!

16.11.2014

Dengir Mir Mehmet Fırat AKP'nin kurucularındandı. Genel Başkan Yardımcılığı yapıyordu. Genel Başkan Tayyip Bey'in önemli adamlarındandı. Partide ona "Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu" gözü ile bakılırdı.Sonra, anlaşmazlık günleri başladı, istifa ederek partisinden ayrıldı.Şimdi, kuruluşlunda önemli rol oy...

Kazık büyüyor!

13.11.2014

"Ekonomisi ile göz kamaştıran, demokrasisini her geçen gün ileri boyutlara ulaştıran, milli birliğini tüm saldırılara rağmen yücelten bir cumhuriyetimiz var!"Göz kamaştıran ekonomiymiş, ne güzel değil mi?Peki, kim diyor bunları?Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan!Onu dinlerken insan, başka bir ülkeyi anlat...

Sabri Ülker'in roman tadında hayat öyküsü

12.11.2014

Hu­lu­si Tur­gut, bi­yog­ra­fi yaz­mak­ta us­ta bir ka­lem...Da­ha ön­ce onun yaz­dı­ğı,* "De­mi­re­l'­in Dün­ya­sı­",* "Tür­ke­ş'­in Anı­la­rı/Şa­hin­le­rin Dan­sı­"* "A­ta­tür­k'­ün Sır­da­şı Kı­lıç Ali'­nin Anı­la­rı­"* "Ka­dir Ha­s'­ın Anı­la­rı/ Va­tan Bor­cu Ödü­yo­ru­m"ad­lı ki­tap­la­rı oku...

Yüzyılları aşan adam

10.11.2014

Yo­baz­lar, ge­ri­ci­ler ve bö­lü­cü­ler... İğ­renç ya­lan­lar­la akıl­la­rı sı­ra Bü­yük Ata­tür­k'­ü ka­ra­la­mak is­ti­yor­lar...Ba­zen te­le­viz­yon­lar­da ap­tal­ca prog­ram­la­ra rast­lı­yo­rum... Bir ta­kım ah­mak­lar, Ata­tür­k'­e ver­yan­sın edip du­ru­yor..."A­ta­tür­k'­ün en bü­yük gü­nah...

Güneydoğu'ya vize ile mi gideceğiz?

09.11.2014

İk­ti­dar, at­ma­ya, sa­vur­ma­ya ge­lin­ce man­gal­da kül bı­rak­mı­yor ama, ger­çek­ler acı..."Fi­ili baş­ba­ka­n" gi­bi ha­re­ket eden Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile "Res­mi Baş­ba­ka­n" Da­vu­toğ­lu bey­ler, Gü­ney­do­ğu­'nun acı­na­cak ha­li­ne ne bu­yu­ru­yor­lar?Bu­gün, Tür­ki­ye­'nin Ba­tı­...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.