Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Rahmi Turan

Rahmi Turan

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 253
Rahmi Turan TÜM KÖŞE YAZILARI

İkinci sınıf insanlık!

30.10.2014

"Görünen köy kılavuz istemez!" denir.Artık, açık ve net bir şekilde görüyoruz.Laik Cumhuriyet büyük bir saldırı altında...91 yılın kazanımları bir bir yok ediliyor.Laik ilkeler parçalanıyor.9-10 yaşındaki kız çocukları tesettüre sokuluyor.Milli Eğitim, medrese sistemine dönüştürülüyor.Liseler imam-h...

"A­ta­tür­k'­ü unu­tur­sak her şe­yi­mi­zi kay­be­de­ri­z"

29.10.2014

Bu­gün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin ku­ru­lu­şu­nun 91'in­ci yıl­dö­nü­mü...Cum­hu­ri­yet bi­ze Bü­yük Ata­tür­k'­ün ar­ma­ğa­nı­dır.9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel 1924 do­ğum­lu... 1923'te ku­ru­lan Cum­hu­ri­yet ile ne­re­dey­se ya­şıt. Söy­le­di­ği söz çok önem­li:"A­ta­tür­k'­ü unu­...

Gazeteciye tutukluluk, hapis ve ölüm yolları!

27.10.2014

Gazetecilik güzel, fakat zor ve meşakkatli bir meslektir.Zor olduğu kadar tehlike-lidir de...Hele Türkiye gibi yeterince gelişmemiş, demokratik özgürlüklerin olmadığı bir ülkede...Suikast, ölüm, hapse atılma tehdidi, her şey var!* * * * *Bu arada dün sabahki bir olaydan bahsetmeliyim.Bir gazetecilik...

Aç militan savaşmaz!

26.10.2014

"Aç ayı oynamaz" denir. Doğrudur.Aç ayı oynamayacağı gibi, aç militan da savaşmaz!Amerikalılar bunu iyi bildikleri için Kobani'de IŞİD'e karşı çarpışan PKK uzantısı PYD militanlarına havadan, silah ve cephaneden başka yiyecek de yağdırıyorlar.Gelen bilgilere göre, Amerikan Ordusu'ndaki askerler ne y...

Milletin ağzına vur lokmasını al!

23.10.2014

Şimdi de "Çipli kimlik" kazığı çıktı.Aralık ayından itibaren yeni kartlar millete dağıtılacak. Fakat bedava değil tabii... 5 liraya mal edilen bir kart, vatandaşa, üç mislinden fazla fiyatla 18 liraya verilecek."Millet nasıl olsa kazık yemeye alıştı. Buna da alışır" diye düşünülüyor.Parasal kazık ye...

AKP inişe geçti!

22.10.2014

"A­da­let­siz bir ik­ti­dar mut­la­ka yok olur!"Bu­nu ben söy­le­mi­yo­rum...Bü­tün bil­ge ki­şi­ler böy­le di­yor.İk­ti­dar par­ti­si AKP eri­me­ye baş­la­dı!Bu­nu da ben de­mi­yo­rum, an­ket­ler söy­lü­yor."Andy-Ar" ad­lı ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ke­ti­nin son yap­tı­ğı an­ket AK­P'­nin "yo­kuş­t...

Türkiye'de adaletin saati durdu!

20.10.2014

İstanbul Başsavcılığı'nın 17 Aralık Soruşturması'nda adı geçen 53 şüpheli hakkında verdiği takipsizlik kararı herhalde çok uzun süre konuşulacak, tartışılacak ve eleştirilecek!Ortada bunca delil varken, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları görüntü ve ses kayıtlarıyla gözler önüne serilmişken, dosyanın kapa...

Milyonlar boşa gitti!

19.10.2014

Birleşmiş Milletler'de fena dayak yedik!AKP iktidarının başarısı (!) bu...193 ülkenin temsil edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda sadece 60 ülke bize oy verdi, 133 ülke suratımıza bakmadı!Oysa Türkiye aylardan beri BM Güvenlik Konseyi'nde boşalacak koltuğu kazanmak için çalışıyor, bu p...

Rahmi Turan adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.