Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 27
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

Erdoğan'ı kim, neden övüyor

14.09.2014

Bir dönem ABD'de yere göğe sığdırılamıyorduEtyen Mahçupyan bugünlerde Washington DC'ye giderek Recep Tayyip Erdoğan-˜ın paramparça olan imajını düzeltmek için uğraşacak. Kim bilir bu uğurda Amerika'ya özel misyonla yollanan kaçıncı gazeteci olarak.Tam 12 yıldır hükümete yakın gazeteciler Washington ...

Burası dünyanın en güzel yeri mi?

07.09.2014

Los Angeles'tan bildiriyorumCalifornia-˜ya her geldiğimde dünya üzerinden bundan daha güzel bir yer olmadığını düşünüp her şeyi bırakıp okyanus kenarında bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Sonra birkaç saat geçiyor, etrafıma bakıyorum, her şey çok steril gelmeye başlıyor ve nefret ediyorum. Sonra nefr...

Kavganın eşiğinde Cumhuriyet

31.08.2014

İkinci Cumhuriyetçi istilasıGe­çen haf­ta Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Ata-­la­y'­dan twit­ter üze­rin­den bir açık­la­ma al­dım. Ta­ma­mı­nı ora­ye­gin.tumblr.co­m'­da bu­la­bi­lir­si­niz.Ben Ata­la­y'­ın na­sıl Cum­hu­riye­t'­in en yet­ki­li ağ­zı­na dö­nüş­me­si­ni an­l...

Türk medyasında olası sürprizler

24.08.2014

İşte 2015'e kadar Türkiye'de yaşanacakların özeti- Ka­se­ti ba­şa ala­lım: Ah­met Al­tan ve Ya­se­min Çon­ga­r'­ın ani­den Ta­ra­f'­tan önceden ay­rıl­ma­la­rı ola­cak­la­rın ha­ber­ci­siy­di. İki­si de kur­naz, ken­di­le­ri­ne -˜vu­ru­şa­rak çe­kil­me­' sü­sü ve­re­rek git­ti­ler. Bu­gün fii­len ik...

Gezi mi, Ferguson mu?

22.08.2014

Gezi, sadece bir parkın korunması değildi. Ferguson da bir gencin öldürülmesindenibaret değil. Her ikisinde de halk adalet istiyordu. Peki aradaki fark neydi? İşte yanıtı:Ame­ri­ka Fer­gu­so­n'da, Mic­he­al Brow­n'­ın (18) vurulmasıyla baş­la­yan ey­lem­ler sü­rü­yor. Tür­ki­ye­'yi sa­ran Ge­zi olay...

Amerika adalet için isyanda!..

21.08.2014

-˜Polis niye abartıyor?'Kimi toplum önderleri "Pet şişeden ne zarar gelir, neden abartıyor polis" diyor. Bir diğer görüşse polisin kendisine gelen cismi ayırt etme lüksünün olmadığı yönünde.Siyahi bir genç, 9 Ağustos günü polis kurşunuyla vuruldu. Halk ayağa kalktı 11 gündür sokakları protestolarla ...

Doğan Grubu'nda kim kimdir

17.08.2014

Aydın Doğan bu yazıdan sonra yeni yöneticisini seçecek- ER­DO­ĞAN­CI­LARAKİF BE­Kİ: Baş­ba­kan (ve se­çil­miş Cum­hur­baş­ka­nı) Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın es­ki ba­sın söz­cü­sü, Ka­nal 7 kö­ken­li. Da­ha ev­vel Er­do­ğan Mil­li­ye­t'­in ba­şı­na öner­miş­ti, son an­da ol­ma­dı. Yan­daş ama ik­t...

Cum­hu­ri­yet yi­ne bö­lü­nü­yor

10.08.2014

Vak­fa bı­ra­kıl­ma­ya­cak ka­dar önem­liPerşembe günü Cumhuriyet-˜in internet sitesinde en çok okunan ikinci haber Hülya Avşar-˜ın nasıl kilo verdiğine dair bir foto galeriydi. Çoktandır gazetenin içinde ve dışında bir değişim tartışması sürüyor, tiraj dibe vurduğundan beri gazete ayakta kalmak içi...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.