Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 29
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

New York Ti­mes na­sıl düş­man ol­du

28.09.2014

Edep­siz ga­ze­te­nin kod­la­rı­He­nüz AKP ge­nel baş­ka­nı bi­le se­çil­me­den, si­ya­si ya­sak­lı gün­le­rin­de Re­cep Tay­yip Er­do­ğan de­ğiş­ti­ği­ni ilk kez New York Ti­mes ga­ze­te­si­ne an­lat­mış­tı. O za­man­ki İs­tan­bul mu­ha­bi­ri Do­ug­las Frant­z-˜­e söy­le­şi ve­rip ken­di­si­ne yö­n...

Yeni Türkiye'nin ilk büyük şehiri...

21.09.2014

"İz­mir­lan­di­a" fe­no­me­niHe­nüz bu ta­til ka­sa­ba­sı bü­yük pat­la­ma yap­ma­dan, Ala­ça­tı­'da kü­çük bir köy evi ki­ra­la­yan Hou­se Cafe'le­rin sa­hi­bi Ra­za­man Üren za­man­la ta­ma­men bu­ra­ya yer­leş­me­nin pla­nı­nı ya­pı­yor­du. Bü­yük şeh­ri bı­rak­mak kim­se­nin ak­lı­nın ucun­dan b...

Erdoğan'ı kim, neden övüyor

14.09.2014

Bir dönem ABD'de yere göğe sığdırılamıyorduEtyen Mahçupyan bugünlerde Washington DC'ye giderek Recep Tayyip Erdoğan-˜ın paramparça olan imajını düzeltmek için uğraşacak. Kim bilir bu uğurda Amerika'ya özel misyonla yollanan kaçıncı gazeteci olarak.Tam 12 yıldır hükümete yakın gazeteciler Washington ...

Burası dünyanın en güzel yeri mi?

07.09.2014

Los Angeles'tan bildiriyorumCalifornia-˜ya her geldiğimde dünya üzerinden bundan daha güzel bir yer olmadığını düşünüp her şeyi bırakıp okyanus kenarında bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Sonra birkaç saat geçiyor, etrafıma bakıyorum, her şey çok steril gelmeye başlıyor ve nefret ediyorum. Sonra nefr...

Kavganın eşiğinde Cumhuriyet

31.08.2014

İkinci Cumhuriyetçi istilasıGe­çen haf­ta Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Akın Ata-­la­y'­dan twit­ter üze­rin­den bir açık­la­ma al­dım. Ta­ma­mı­nı ora­ye­gin.tumblr.co­m'­da bu­la­bi­lir­si­niz.Ben Ata­la­y'­ın na­sıl Cum­hu­riye­t'­in en yet­ki­li ağ­zı­na dö­nüş­me­si­ni an­l...

Türk medyasında olası sürprizler

24.08.2014

İşte 2015'e kadar Türkiye'de yaşanacakların özeti- Ka­se­ti ba­şa ala­lım: Ah­met Al­tan ve Ya­se­min Çon­ga­r'­ın ani­den Ta­ra­f'­tan önceden ay­rıl­ma­la­rı ola­cak­la­rın ha­ber­ci­siy­di. İki­si de kur­naz, ken­di­le­ri­ne -˜vu­ru­şa­rak çe­kil­me­' sü­sü ve­re­rek git­ti­ler. Bu­gün fii­len ik...

Gezi mi, Ferguson mu?

22.08.2014

Gezi, sadece bir parkın korunması değildi. Ferguson da bir gencin öldürülmesindenibaret değil. Her ikisinde de halk adalet istiyordu. Peki aradaki fark neydi? İşte yanıtı:Ame­ri­ka Fer­gu­so­n'da, Mic­he­al Brow­n'­ın (18) vurulmasıyla baş­la­yan ey­lem­ler sü­rü­yor. Tür­ki­ye­'yi sa­ran Ge­zi olay...

Amerika adalet için isyanda!..

21.08.2014

-˜Polis niye abartıyor?'Kimi toplum önderleri "Pet şişeden ne zarar gelir, neden abartıyor polis" diyor. Bir diğer görüşse polisin kendisine gelen cismi ayırt etme lüksünün olmadığı yönünde.Siyahi bir genç, 9 Ağustos günü polis kurşunuyla vuruldu. Halk ayağa kalktı 11 gündür sokakları protestolarla ...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.