Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Oray Eğin

Oray Eğin

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 3
Oray Eğin TÜM KÖŞE YAZILARI

Müteahhitler kral, işçiler düşman

13.04.2014

MÜTEAHHİTLER KRAL, İŞÇİLER DÜŞMANKen­din­den nef­ret eden­ler ül­ke­siKo­lun­da boy­dan bo­ya gök­ku­şa­ğı döv­me­si olan gar­so­nun eş­cin­sel ol­du­ğu­na da­ir hiç­bi­ri­mi­zin en ufak bir şüp­he­si yok. Döv­me­si­ni giz­le­mek için göm­le­ği­ni kı­vır­ma ge­re­ği bi­le duy­ma­yan gar­son, Ge­zi s...

Televole komünist yapmadı ama Erdoğan'ı getirdi

06.04.2014

Televole komünist yapmadı ama Erdoğan'ı getirdiAs­ma­lı­mes­ci­t-˜­te üni­ver­si­te­li­le­rin ta­kıl­dı­ğı Ka­fe Pi -ya­ra­tı­cı­lık sı­nır­la­rı­nı zor­la­yan slo­ga­nı "Ha­ya­tı Pi'­ye Alı­n"­a rağ­men- İs­tan­bul genç­le­ri in­ce­le­mek açı­sın­dan ger­çek bir la­bo­ra­tu­var. Ora­da­ki genç kız­...

Har­var­d'­ı ben si­ze an­la­ta­yım

03.04.2014

Her­kes o ço­cuk na­sıl oku­du di­ye so­ru­yor ya-¦Dünyanın bütün özel üniversiteleri aslında birer ticari kurumdur, bu okullarda okumak her sene yüzbinlerce dolar yatırımdemektir.Bu kadar paranın döndüğü kurumlarda ister istemez belli kontenjanlar, belli ayrıcalıklar da sağlanır. Ivy League okullar...

Oray Eğin adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.