Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Kemal Baytaş

Kemal Baytaş

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 81
Kemal Baytaş TÜM KÖŞE YAZILARI

Atatürk ekseninden saptıkça sapıtıyorlar

14.09.2014

Her şeyin cılkını çıkardılar. Kendi menfur emellerine engel gördükleri için Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmek temel amaçları oluyor. Şöyle ki:- Atatürk, Türklük ruh ve bilincini ateşleyerek mucize zaferlerle bir millet yaratıyor.Bunlar Türk yok Türkiyelilik var diyerek milli ruhu, milli birlik ...

Neo Osmanlı Davutoğlu neo (yeni) Türkiye'nin Başbakanı

07.09.2014

Bilindiği gibi bir ara entel-liboş aydınlar da "İkinci Cumhuriyet"ten söz etti, kısa zamanda mevtalaştılar. Şimdi de;Ahmet Davutoğlu kabinesi "Yeni Türkiye" hükümeti diye tanımlanıyor. Hatırlanacaktır; Refah Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kuran Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da kendilerini "yenilikçi" d...

Baş­ba­kan "Ne­o Os­man­lı ve Sün­ni­" Ah­met Da­vu­toğ­lu kar­de­şim­dir

31.08.2014

Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 15 Ağus­to­s'­ta Cum­hur­baş­ka­nı se­çil­di­ği­ne da­ir YSK ta­ra­fın­dan maz­ba­ta­sı ve­ril­dik­ten iti­ba­ren Baş­ba­kan ve mil­let­ve­kil­li­ği or­ta­dan kal­kı­yor.Sırf par­ti­si­nin ye­ni ge­nel baş­ka­nını ve Baş­ba­ka­nı ken­di be­lir­le­yip, ata­sın di­ye Cum­hur­baş...

Türkiye ne çekiyorsa bilgin-aydın-yazar kimlikli hokkabazlardan çekiyor

24.08.2014

Şeriat, kadını erkeğin kölesi olarak görüyor. Kocanın karısını dövmesi, mirasta kız çocuğa yarım, erkeğe tam pay verilmesi, 4 kadınla evlenme, kadının gülmemesi, çalışmaması gibi hükümler şeriatın temel ilkelerini oluşturuyor.Atatürk, tüm bunları kaldırıp, kadını özgürlüğe ve erkeğin de önünde bir p...

Yalan rüzgarı

17.08.2014

İmralı'yla görüştüğümüzü söyleyenler, alçak, namussuzdur" diyor, görüştükleri belgeleniyor.- "Hizbullah'la görüştüğümüzü söyleyenler alçak, şerefsizdir" diyor, görüştükleri fotoğraflanıyor.- "Bahçeli Çin Uygur bölgesine gidemedi şimdi ahkam kesiyor" diyor, Bahçeli'nin Uygur baş şehri Urumçi'ye gitti...

Malı götürmenin adı "Devletime milletime hizmet"

10.08.2014

Türk hal­kı­nın kim­ya­sı­nı boz­du­lar. Ar­tık dün­ya­nın en il­kel ka­bi­le dev­let­le­rin­de bi­le halk­lar, yol­suz­luk­la­ra, dik­ta­tör­lü­ğe izin ver­mi­yor.Tüm ül­ke­le­rin bil­gin ve ay­dın­la­rı ile­ri­ci­li­ği, ay­dın­lı­ğı sim­ge­li­yor. Va­tan-mil­let çı­kar­la­rı­nı her şe­yin önün­de ...

Analar böylesini zor doğurur

03.08.2014

Ya­lan, do­lan, büh­tan­la­ra da­ya­lı, çe­liş­ki­li, dün söy­le­di­ği­nin bu­gün tam ter­si­nisöy­le­yen bir li­de­ri ta­rih yaz­mı­yor. Bir şah­si­yet 2 ay­rı ki­şi­lik gö­rün­tü­lü­yor. Bun­larsay­mak­la bit­mi­yor:- Tay­yip Er­do­ğan I:"El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım."Tay­yip Er­do­ğan II :"Ş...

Devletin "Ali menfaaatleri" değil Tayyipgillerin "Adi çıkarları" esas alınıyor

20.07.2014

Kısa adı "TÜTAV" olan Türk Tanıtma Vakfı, 1982 yılındaTürkiye'nin tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik tüm değer ve varlıklarını özellikle yurt dışında tanıtmak amacıyla kuruluyor.O tarihten bu yana bu kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Yönetim kurullarımız Türkiye'nin önde ...

Kemal Baytaş adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.