Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Kemal Baytaş

Kemal Baytaş

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 78
Kemal Baytaş TÜM KÖŞE YAZILARI

Türkiye ne çekiyorsa bilgin-aydın-yazar kimlikli hokkabazlardan çekiyor

24.08.2014

Şeriat, kadını erkeğin kölesi olarak görüyor. Kocanın karısını dövmesi, mirasta kız çocuğa yarım, erkeğe tam pay verilmesi, 4 kadınla evlenme, kadının gülmemesi, çalışmaması gibi hükümler şeriatın temel ilkelerini oluşturuyor.Atatürk, tüm bunları kaldırıp, kadını özgürlüğe ve erkeğin de önünde bir p...

Yalan rüzgarı

17.08.2014

İmralı'yla görüştüğümüzü söyleyenler, alçak, namussuzdur" diyor, görüştükleri belgeleniyor.- "Hizbullah'la görüştüğümüzü söyleyenler alçak, şerefsizdir" diyor, görüştükleri fotoğraflanıyor.- "Bahçeli Çin Uygur bölgesine gidemedi şimdi ahkam kesiyor" diyor, Bahçeli'nin Uygur baş şehri Urumçi'ye gitti...

Malı götürmenin adı "Devletime milletime hizmet"

10.08.2014

Türk hal­kı­nın kim­ya­sı­nı boz­du­lar. Ar­tık dün­ya­nın en il­kel ka­bi­le dev­let­le­rin­de bi­le halk­lar, yol­suz­luk­la­ra, dik­ta­tör­lü­ğe izin ver­mi­yor.Tüm ül­ke­le­rin bil­gin ve ay­dın­la­rı ile­ri­ci­li­ği, ay­dın­lı­ğı sim­ge­li­yor. Va­tan-mil­let çı­kar­la­rı­nı her şe­yin önün­de ...

Analar böylesini zor doğurur

03.08.2014

Ya­lan, do­lan, büh­tan­la­ra da­ya­lı, çe­liş­ki­li, dün söy­le­di­ği­nin bu­gün tam ter­si­nisöy­le­yen bir li­de­ri ta­rih yaz­mı­yor. Bir şah­si­yet 2 ay­rı ki­şi­lik gö­rün­tü­lü­yor. Bun­larsay­mak­la bit­mi­yor:- Tay­yip Er­do­ğan I:"El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yım."Tay­yip Er­do­ğan II :"Ş...

Devletin "Ali menfaaatleri" değil Tayyipgillerin "Adi çıkarları" esas alınıyor

20.07.2014

Kısa adı "TÜTAV" olan Türk Tanıtma Vakfı, 1982 yılındaTürkiye'nin tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik tüm değer ve varlıklarını özellikle yurt dışında tanıtmak amacıyla kuruluyor.O tarihten bu yana bu kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Yönetim kurullarımız Türkiye'nin önde ...

Ana­mı­za küf­re­den ka­dı ki­me şi­ka­yet ede­ce­ğiz

13.07.2014

Bir ül­ke­yi ayak­ta tu­tan ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yar­gı, ki­şi­lik­li ve yü­rek­li med­ya, il­ke­li, onur­lu bil­gin ve ay­dın­la­rı­dır. Biz­de bun­la­rın hep­si ço­ğun­luk­la te­fes­süh (ko­kuş­muş) et­miş­tir.Med­ya:Öz­gür ba­sın, de­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­zı, top­lu­mun ay­na­sı, gö­z...

Böyle bir sicille Cumhurbaşkanlığına aday olan bir kişiyi tarih yazmıyor

06.07.2014

Bir akıl tutulması Neo Osmanlı tutkusuyla dünyanın en azılı terör örgütlerini ağır silahlarla donattırıp Sünni egemenliğine dayalı bölge liderliği ve halifelik sevdası IŞİD'in halifeliğini ilan etmesiyle iflas ediyorArtık tüm dünya ve İslam, Arap ülkeleri arasında en ufak bir saygınlık ve güvenilirl...

Mitomani "Yalan söyleme hastalığı"

29.06.2014

Türk Ordusu'nun üçlü (ABD, AKP ve Gülen) kumpasına kurban edildiği artık kesin olarak anlaşılmıştır. Şöyle ki:ABD, "BOP" (Büyük Ortadoğu Projesi'ne) engel olacağı kuşkusuyla,AKP, bu melun gidişe günün birinde dur der korkusuyla,Fethullah Gülen ise Türk Ordusu'nu Demokles'in kılıcı olarak gördükleri ...

Kemal Baytaş adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.