Yazı Arama Motoru Yükleniyor, Lütfen Bekleyiniz..

Şifre:


Kemal Baytaş

Kemal Baytaş

Mail Gönder
Sistemdeki Toplam Yazı Sayısı: 74
Kemal Baytaş TÜM KÖŞE YAZILARI

Devletin "Ali menfaaatleri" değil Tayyipgillerin "Adi çıkarları" esas alınıyor

20.07.2014

Kısa adı "TÜTAV" olan Türk Tanıtma Vakfı, 1982 yılındaTürkiye'nin tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik tüm değer ve varlıklarını özellikle yurt dışında tanıtmak amacıyla kuruluyor.O tarihten bu yana bu kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Yönetim kurullarımız Türkiye'nin önde ...

Ana­mı­za küf­re­den ka­dı ki­me şi­ka­yet ede­ce­ğiz

13.07.2014

Bir ül­ke­yi ayak­ta tu­tan ba­ğım­sız ve ta­raf­sız yar­gı, ki­şi­lik­li ve yü­rek­li med­ya, il­ke­li, onur­lu bil­gin ve ay­dın­la­rı­dır. Biz­de bun­la­rın hep­si ço­ğun­luk­la te­fes­süh (ko­kuş­muş) et­miş­tir.Med­ya:Öz­gür ba­sın, de­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­zı, top­lu­mun ay­na­sı, gö­z...

Böyle bir sicille Cumhurbaşkanlığına aday olan bir kişiyi tarih yazmıyor

06.07.2014

Bir akıl tutulması Neo Osmanlı tutkusuyla dünyanın en azılı terör örgütlerini ağır silahlarla donattırıp Sünni egemenliğine dayalı bölge liderliği ve halifelik sevdası IŞİD'in halifeliğini ilan etmesiyle iflas ediyorArtık tüm dünya ve İslam, Arap ülkeleri arasında en ufak bir saygınlık ve güvenilirl...

Mitomani "Yalan söyleme hastalığı"

29.06.2014

Türk Ordusu'nun üçlü (ABD, AKP ve Gülen) kumpasına kurban edildiği artık kesin olarak anlaşılmıştır. Şöyle ki:ABD, "BOP" (Büyük Ortadoğu Projesi'ne) engel olacağı kuşkusuyla,AKP, bu melun gidişe günün birinde dur der korkusuyla,Fethullah Gülen ise Türk Ordusu'nu Demokles'in kılıcı olarak gördükleri ...

Türkiye'yi "Osmanlı'nın son dönemi hasta adam" konumuna getirdiler

22.06.2014

Atatürk'e, laik Cumhuriyet ve Misak-ı Milli'ye musallat olan Neo Osmanlı bozuntuları için (tıpkı Damat Ferit ve Vahdettin gibi) söz konusu "taht ve saltanat ise vatan, millet her şey teferruat" oluyor.Yavuz hırsız misali kendi işlediği suçu sanki başkası yapmış gibi yalan, dolan, iftira ve saldırı y...

Söyle dostunu, kim olduğunu söyleyeyim

15.06.2014

İs­lam dü­şün­ce­sin­de man­tı­ki bir sı­ra için­de or­ta­ya ko­nu­lan, di­nin mu­ha­fa­za al­tı­na al­dı­ğı beş kav­ra­mı, ça­ğı­mız prob­lem­le­ri­ne ışık tu­ta­cak şe­kil­de ye­ni­den oku­ma­mız ge­re­ki­yor. İn­sa­nın, ön­ce "in­sa­n" ola­rak gö­rül­me­si­ni sağ­la­ya­cak bu beş il­ke­nin ters y...

Başbakana istida

08.06.2014

Dünyada yobazlıkla, şeriatla kalkınmış, uygarlaşmış bir tek ülkeye tanık olunmuyor.Ama siz "Elhamdülillah şeriatçıyım" düsturuyla devlet yönetiyorsunuz.Laiklik demokrasinin olmazsa olmazıdır.Ama siz "laiklik şeytanlıktır, bir insan laikse Müslüman olamaz" diyor, tüm icraatlarınızı laiklik karşıtlığı...

Führer'in analizi

01.06.2014

Davos, Tayyip için talihsiz bir milenyumdur. Onun kimyası Davos'ta bozulmuş, Davos'tan sonra feleğini şaşırmış, iflah olmaz bir illete kapılmıştır.Şöyle ki: Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yaptığı münazarada Peres'in (tüm izleyiciler tarafından alkışlanan) sert ama diplomatik düzeyde ko...

Kemal Baytaş adlı yazarın, bu sitede yayınlanan tüm köşe yazıları sadece yazarı ve yazıyı yazmış olduğu kurumu bağlamaktadır.